Lapońskie obiekty kultu i miejsca ofiarne na terenach górskich północnej Skandynawii

Materiały Zachodniopomorskie, Tom 34 (1988) s. 33-46
Bożena Wyszomirska-Werbart

 

do góry