Pojęcie uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Prawo, Tom 32 (256) (1992) s. 79-87
Marian Masternak

 

do góry