Modyfikacja systemu motywacyjnego jako źródło informacji dla controllingu personalnego na przykładzie hotelu

Contemporary Economics, Tom 2, Numer 3 (2008) s. 119-131
Małgorzata Sztorc

 

do góry