Tryptyk z Ostatnią Wieczerzą w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu

Studia Muzealne, Tom 12 (1977) s. 42-48
Sergiusz Michalski

 

do góry