Sprawozdanie z działalnośco Oddziału Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Krakowie za rok 2005

Krakowski Rocznik Archiwalny, Tom 12 (2006) s. 254
Adam Cieślak

 

do góry