Dr Ezechiel Zivier

Roczniki Historyczne, Tom 1 (1925) s. 308-309
Henryk Likowski

 

do góry