Ważniejsze Regulaminy : Regulamin Biblioteki T.N.W. (Uchwalony przez Zarząd T. N. W. dnia 10 maja 1949 r.).

Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Tom 41 (1948) s. 100-102

 

do góry