Fotokronika.

Rocznik Mińsko-Mazowiecki, Tom 18 (2010) s. 245-253

 

do góry