Doroczne Zebranie Uroczyste : 27 listopada 1949 r. : Sprawozdanie Sekretarza Generalnego za czas od 20 listopada 1948 r. do 26 listopada 1949 r.

Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Tom 42 (1949) s. 71-76
Julian Krzyżanowski

 

do góry