"Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw", Tomasz Maślanka, Warszawa 2008 : [recenzja]

Contemporary Economics, Tom 3, Numer 1 (2009) s. 119-121
Piotr Szczepankowski , Tomasz Maślanka (aut. dzieła rec.)

 

do góry