"Szlakami dziejopisarstwa staropolskiego. Studia nad historiografią wieków XVI-XVIII", Henryk Barycz, Wrocław 1981 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze. Commentationes, Tom 28 (1983) s. 281-282
Gerard Labuda , Henryk Barycz (aut. dzieła rec.)

 

do góry