Szymon Tadeusz Kicki, ostatni starosta sobowidzki

Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Tom 11, Numer 3-4 (1938) s. 76-80
Alfons Mańkowski

 

do góry