Jak Paweł wykazuje konieczność usprawiedliwienia całej grzesznej ludzkości? – na podstawie Rz 1, 18-3, 20

Warszawskie Studia Pastoralne, Tom 16 (2012) s. 8-20
Dariusz Adamczyk

 

do góry