Rola, funkcja i znaczenie akronimów w języku polskim

International Journal of Management and Economics, Tom 18 (2005) s. 174-186
Stanisław Szadyko

 

do góry