Sprawozdanie Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości za rok 1933.

Biuletyn Historji Sztuki i Kultury : kwartalnik wydawany przez Zakład Architektury Polskiej i Historji Sztuki Politechniki Warszawskiej, Tom 2, Numer 4 (1933/1934) s. 307-324

 

do góry