Od Redakcji.

International Journal of Management and Economics, Tom 18 (2005) s. 7

 

do góry