"Siedlce 1448-1995. 450-lecie nadania praw miejskich", pod red. Edwarda Kospatha-Pawłowskiego, Siedlce 1996 : [recenzja]

Mazowieckie Studia Humanistyczne, Tom 3, Numer 1 (1997) s. 292-298
Jerzy M. Cygan , Edward Kospath-Pawłowski (aut. dzieła rec.)

 

do góry