Władysława Tatara-Hoszowska (Tatarzanka) (1893-1970), pedagog, zasłużony działacz ZNP

Rocznik Mińsko-Mazowiecki, Tom 14 (2006) s. 290-296
Krystyna Boguc

 

do góry