Moje wspomnienia z lat okupacji niemieckiej : (akcja w Porębach Leśnych 23 IV 1944 r.)

Rocznik Mińsko-Mazowiecki, Tom 4, Numer 1 (1997-1998) s. 101-107
Czesław Sienkowski

 

do góry