XV Zjazd Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Szkół Siennickich - 30 maja 2009 r.

Rocznik Mińsko-Mazowiecki, Tom 17 (2009) s. 394-396
Bolesław Sianecki

 

do góry