Czarna Cerkiewna, gm. Grodzik, woj. białostockie. Stanowisko 3

Informator Archeologiczny : badania, Tom 11 (1977) s. 159
Ludgarda Długopolska

 

do góry