Aleksandra Wasilkowska 1929-1975

Studia Muzealne, Tom 12 (1977) s. 161-163
Janusz Powidzki

 

do góry