Trzy listy, które wstrząsnęły Spiszem i Orawą. Z dziejów problemu narodowościowego na Spiszu i Orawie w latach pięćdziesiątych XX w.

Krakowski Rocznik Archiwalny, Tom 12 (2006) s. 235-242
Tomasz Kopyś

 

do góry