Uzbrojenie późnośredniowieczne z zamku w Czchowie w Małopolsce

Acta Militaria Mediaevalia, Tom 2 (2006) s. 137-188
Andrzej Szpunar, Marcin Glinianowicz

 

do góry