Skarb groszy czeskich z Opola w świetle stosunków pieniężnych w XIV i XV wieku

Opolski Rocznik Muzealny, Tom 4, Numer 1 (1970) s. 197-215
Janusz Kisielewski

 

do góry