Sprawozdanie sekretarza generalnego Franciszka Pułaskiego z działalności T.N.W. za rok 1911

Sprawozdanie roczne ze stanu i działalności Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Tom 5 (1912) s. 91-107
Franciszek Pułaski

 

do góry