Najpiękniejsza Gallerani i najdoskonalsza γαλέη w portrecie namalowanym przez Leonarda da Vinci

Folia Historiae Artium. Seria Nowa, Tom 1 (1995) s. 55-86
Krystyna Moczulska

 

do góry