Główne kierunki historycznoliterackich badań romanistycznych w ośrodku poznańskim w latach 1945-1980

Studia Romanica Posnaniensia, Tom 8 (1981) s. 9-15
Irena Filipowska

 

do góry