"Niewczesne historie [w ramach projektu Europa N]", Muzeum Sztuki w Łodzi, 21 września – 2 grudnia 2012 = "Untimely stories [within the project Europe N]", Muzeum Sztuki in Łódź, 21 September – 2 December 2012.

Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność, Numer 8 (3) (2012) s. 11

 

do góry