Do dziejów polsko-gdańskich stosunków artystycznych w XVII wieku (przyczynek archiwalny)

Biuletyn Historji Sztuki i Kultury : kwartalnik wydawany przez Zakład Architektury Polskiej i Historji Sztuki Politechniki Warszawskiej, Tom 2, Numer 1 (1933/1934)
Juljusz Starzyński

 

do góry