"Fieldwork" jako fakt (nie tylko) lekturowy : (Teren w antropologii. Praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej, red. Tarzycjusz Buliński, Mariusz Kairski, Poznań, 2011)

Rocznik Antropologii Historii, Tom 2, Numer 1 (2) (2012) s. 349-358
Katarzyna Majbroda , Mariusz Kairski (aut. dzieła rec.), Tarzycjusz Buliński (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
red. Tarzycjusz Buliński, Mariusz Kairski, Teren w antropologii. Praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej, Poznań, 2011

 

do góry