Wspomnienia mińskomazowieckie : część II : 1937-31.08.1939 r.

Rocznik Mińsko-Mazowiecki, Tom 13 (2005) s. 79-118
Stanisław Kazikowski

 

do góry