Zarys dziejów 7 Pułku Ułanów Lubelskich im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego

Rocznik Mińsko-Mazowiecki, Tom 2 (1994) s. 46-72
Krzysztof Szczypiorski

 

do góry