Uczniowie Państwowego Gimnazjum Męskiego w Siennicy w Harcerskim Batalionie "Zośka"

Rocznik Mińsko-Mazowiecki, Tom 8 (2001) s. 271-280
Wiktor Jastrzębski

 

do góry