Przemówienie na pierwszych mińskich obchodach zbrodni katyńskiej w dniu 13.04.2008 r.

Rocznik Mińsko-Mazowiecki, Tom 16 (2008) s. 193-194
Teresa Wargocka

 

do góry