Kontakty artystyczne z Czechami w malarstwie gotyckim Śląska, Pomorza Wschodniego, Wielkopolski i Kujaw

Folia Historiae Artium, Tom 16 (1980) s. 39-66
Alicja Karłowska-Kamzowa

 

do góry