Architektura barokowych bożnic murowanych w Polsce : (zagadnienia i systematyka materjału zabytkowego)

Biuletyn Historji Sztuki i Kultury : kwartalnik wydawany przez Zakład Architektury Polskiej i Historji Sztuki Politechniki Warszawskiej, Tom 1, Numer 4 (1932/1933) s. 195
Szymon Zajczyk

 

do góry