Biskup Stanisław Hozjusz a Elbląg : przyczynek do zrozumienia form, znaczenia i dziedzictwa aktywności Hozjusza w dobie reformy katolickiej

Studia Elbląskie, Tom 1 (1999) s. 47-65
Janusz Hochleitner

 

do góry