Pokój dzierzgoński z 7. lutego 1249 r. zawarty między plemionami pruskimi a Zakonem Krzyżackim za pośrednictwem legata papieskiego Jakuba z Leodium

Studia Elbląskie, Tom 1 (1999) s. 19-23
Alojzy Szorc

 

do góry