Uwagi o pieczęciach Władysława Łokietka i Kazimierza Wielkiego

Przegląd Historyczny, Tom 28, Numer 1 (1929) s. 1-68
Stanisław Kętrzyński

 

do góry