Pierwsze odznaki za udział w powstaniu wielkopolskim 1918-1919 r.

Studia Muzealne, Tom 11 (1975) s. 85-97
Tadeusz Jeziorowski

 

do góry