Bronisław Mazowiecki (1907-1997) : (wrócił do Polski)

Rocznik Mińsko-Mazowiecki, Tom 8 (2001) s. 297-298
Bożena Ziemicka

 

do góry