Publikacje Instytutu Sztuki PAN 1950-1970

Rocznik Historii Sztuki, Tom 10 (1974) s. 233-255
Maria Liczbińska, Tadeusz Adamowicz

 

do góry