Ewolucja regulacji prawnej wykonywania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne w Polsce

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Prawo, Tom 34 (284) (1994) s. 73-88
Marian Masternak

 

do góry