Wokół Sœrena Kierkegaarda

Świat i Słowo : filologia, nauki społeczne, filozofia, teologia, Numer 2(7) (2006) s. 257-263
Leszek Łysień , Antoni Szwed (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
red. A. Szwed ,Aktualność Kierkegaarda. W 150 rocznicę śmierci myśliciela z Kopenhagi. Wybór studiów ,Kęty 2006

 

do góry