Koligacje małżeńskie Dziersława i Jana Rytwiańskich herbu Jastrzębiec. Przyczynek do genealogii możnowładztwa małopolskiego w XII wieku

Średniowiecze Polskie i Powszechne, Tom 1 (1999) s. 190-203
Bożena Czwojdrak

 

do góry