[Trzy prapremiery zachodnioniemieckie zdobyły szczególny rozgłos...].

Dialog : miesięcznik Związku Literatów Polskich, Tom 31, Numer 11 (1986) s. 175

 

do góry