Dzieło - dialog - wspólnota : o Zbigniewa Herberta filozofii sztuki (na marginesie jego esejów)

Świat i Słowo : filologia, nauki społeczne, filozofia, teologia, Numer 1(16) (2011) s. 197-211
Michał Kopczyk

 

do góry