Kasata klasztorów paulińskich na terenie Królestwa Polskiego w 1819 roku

Studia Claromontana, Tom 25 (2007) s. 353-428
Remigiusz Zmuda

 

do góry