Fabryka Wyrobów Metalowych w Stojadłach w latach 1928-1988

Rocznik Mińsko-Mazowiecki, Tom 4, Numer 1 (1997-1998) s. 33-51
Władysław Wójcik

 

do góry